Sfinți părinți

Prostie și meschinărie este orice lucru care-l îndepărtează pe om de Hristos

,,În delirul, în beția plăcerii păcatului, oamenii proclamă drept bucurie a vieţii nenumarate prostii şi meschinării. Şi într-adevăr, prostie şi meschinărie este orice lucru care-l indepărtează pe om de Hristos, care nu-i asigură sfinţenia și nemurirea lui Hristos.”

Sfantul Iustin Popovici
1894 - 1979

Trupul, slujitor spre lucrarea celor bune

"Cel ce îşi păstrează trupul nesupus plăcerii şi sănătos, îl are împreună slujitor spre lucrarea celor bune."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662

Întristările provenite din slavă deșartă

"Precum nopţile urmează zilelor şi iernile verilor, la fel şi întristările şi durerile urmează slavei deşarte şi plăcerii, fie în timpul de faţă, fie în cel viitor."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți