Sfinți părinți

Nu te lenevi să te apropii de Sfântul Potir al vieții

"Trupul și Sângele lui Iisus reprezintă Taina lăsată nouă de Însuși Hristos pentru sfințirea noastră. Cine n-ar dori să se împărtășească de o astfel de Sfințenie? Așa că nu te lenevi ca să te apropii de Sfântul Potir al vieți, al nemuririi, al iubirii și al Sfințeniei, dar apropie-te de el cu frică de Dumnezeu și cu credință."

Sfântul Inokentie de Kamceatka
1797 - 1879

Compătimește-i pe cei ce iau în râs cuvintele și faptele credinței

"Compătimește-i și deplânge-i cu amar pe cei ce iau în râs cuvintele și faptele credinței, evlaviei și adevărului, pe cei ce se împotrivesc binelui pe care îl faci sau ai vrea să îl faci spre folosul semenilor. Să te ferească Dumnezeu să te mânii pe ei, fiindcă sunt jalnici, vrednici de plâns."

Sfântul Ioan de Kronstadt
1829 - 1908

Prin credința în Dumnezeu viața capătă sens

"Prin credința în Dumnezeu viața noastră capătă sens, scop, sprijin. Sufletul este plin de o comoară neprețuită."

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
1877 - 1961

Transmitem atâta credință cât avem în suflet

"Oamenii nu cred în credinţa pe care o propovăduiesc puţincredincioşii. Oamenii privesc cu neîncredere ştiinţa predată de neştiutori înfumuraţi. Oamenii se revoltă împotriva bogăţiei, când aceasta este în mâna zgârcitului. Oamenii dispreţuiesc autoritatea plinită de un om lipsit de vrednicie. Bolnavii nu prea îi cheamă în ajutor pe medicii tuberculoşi.

Sfântul Nicolae Velimirovici
1881 - 1956

Nu poți menține libertatea fără credință

"Fără credință în Dumnezeu, nici robia n-o poți îndura și nici libertatea n-o poți menține."

Sfântul Nicolae Velimirovici
1881 - 1956

Credința ca lucrare

"Un singur lucru este necesar pentru mântuire: credința, dar credința ca lucrare."

Sfantul Ignatie Briancianinov
1807 - 1867

Rațiunea trebuie să ajungă la credință

"Rațiunea pornește de la cunoaștere pentru a ajunge la credință."

Sfântul Vasile cel Mare
330 - 379

Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești ...

"Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă."

Sfântul Nicolae Velimirovici
1881 - 1956

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți