Trupul și sufletul îl așează pe om înaintea lui Dumnezeu

"La ce foloseşte să avem sfinţenia trupului, dacă adevărul nu este în suflet? Căci sufletul şi trupul se bucură unul de celălalt, se armonizează şi îşi unesc eforturile pentru a-l conduce pe om în faţa lui Dumnezeu. "

Sfântul Irineu de Lyon
130 - 202

Cum să ne păstrăm evlavia creștină

"Evlavia îşi va păstra frumuseţea şi echilibrul atâta timp cât adevărul va sălăşlui în suflet şi puritatea în trup"

Sfântul Irineu de Lyon
130 - 202

Sfântul Irineu de Lyon

130 - 202
  • Smyrna, Asia Mică
  • Teolog, Sfânt, Preot, Mucenic, Ierarh
  • 23 August
  • biserica Sfântului Ioan din Lyon, Franța
  • grec
  • ortodoxă