Sfinți părinți

Să fim ascultători, evlavioși și lucrători ai Cuvântului lui Dumnezeu

"Fraţilor, să fim ascultători, evlavioşi şi lucrători ai Cuvântului lui Dumnezeu! Să arătăm supunere Tatălui Ceresc, Care din Sfânta Evanghelie a glăsuit către noi despre iubitul Său Cuvânt: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, intru Carele am binevoit, pe Acesta să-L ascultaţi. Pe Acesta să-L ascultăm! Pe Acesta să-L ascultăm şi bunăvoirea Tatălui Ceresc va odihn asupra noastră în vecii vecilor."

Sfantul Ignatie Briancianinov
1807 - 1867

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți