Sfinți părinți

Maica Domnului inspiră predicile și scrierile preoților și teologilor

"Procuratoare generoasă a cuvântului nostru ni se va face însăși Mama Cuvântului, drept pentru care, punând în mâna Ei cârmele Cuvântului și făcând din Ea pilotul acestei plutiri, am îndrăznit cu înflăcărare să ne avântăm în oceanul harurilor ei, care fiind unul cu adevărat nemărginit, e de nestrăbătut chiar și pentru îngeri."

Sfântul Teofan al Niceei
1300 - 1380

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți