Sfinți părinți

Pacea e mai bună decât războiul

Valeriu Gafencu
Valeriu Gafencu
1921-1952
"Există o pace mai nimicitoare decât orice război şi există un război aducător de pace. Cercetaţi duhul care naşte evenimentele şi finalitatea pe care o urmăresc ele, şi aşa veţi şti ce este bine de făcut."

Războiul omului

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Războiul omului împotriva omului apare ca urmare a războiului omului împotriva lui Dumnezeu."

Cea mai actuală carte despre război

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Nu există în ziua de astăzi, niciunde, nicio carte mai actuală despre război, despre cauzele războiului și despre deznodământul final al războiului, decât Biblia sau Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu."

Cine ar putea atunci să ne arate și să ne explice cauzele viitorului război?

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Cine ar putea atunci să ne arate și să ne explice cauzele viitorului război sau ale războiului în general? Nimeni altcineva decât Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Nu există nici măcar o singură carte în această lume în care să fie descrise atâtea războaie ca în Biblie, descrieri însoțite de explicarea lor, care merge până la rădăcina prima."

Degeaba visăm la pace păcătuind

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Atât timp cât oamenii se războiesc cu Dumnezeu prin gândurile, poftele și faptele lor, degeaba visează la pace."

Războiul vine fie că vrem fie că nu vrem

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Atunci când oamenii merită războiul, atunci când acumuleaeză cauze de război, războiul vine fie că o vor fie că nu vor. Precum cei ce veau apă cu bacili de tifos se molipsesc de tifos și tifosul este inevitabil, așa și cei ce lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu gânduri, pofte și fapte potrivinice lui Dumnezeu, atrag asupra lor molima războiului și războiul devine inevitabil."

Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de legea lui.

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de legea lui. Lepădarea de Dumnezeu și netrebnicia din timp de pace a oamenilor provoacă războiul.”

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți