Sfinți părinți

Spală-mă Mântuitorule cu lacrimile mele!

Sfântul Andrei Criteanul
Sfântul Andrei Criteanul
660-740
"Alunecat-am în desfrânare ca David și m-am umplut de noroi; dar Tu, Mântuitorule, spalã-mã și pe mine cu lacrimile mele. Fii mie milostiv, strig Ție ca și vameșul; Mântuitorule, curățește-mã; cã nimeni din cei din Adam n-au gresit Ție, ca mine."

Întunecatu-mi-am frumusețea sufletului cu plăcerile poftelor

Sfântul Andrei Criteanul
Sfântul Andrei Criteanul
660-740
"Lacrimile desfrânatei, Îndurate, și eu le vărs înaintea Ta; milostivește-Te spre mine, Mântuitorule, cu îndurarea Ta. Întunecatu-mi-am frumusețea sufletului cu plăcerile poftelor, și cu totul, toată mintea țărână mi-am fãcut. Ruptu-mi-am acum veșmântul cel dintâi, pe care mi l-ai țesut mie, Ziditorule, dintru început; și pentru aceasta zac acum gol. Imbrãcatu-m-am acum în hainã ruptã, pe care mi-a țesut-o mie șarpele cu sfãtuirea, și mã rusinez."

Mai mult decât toți oamenii eu am greșit Ție

Sfântul Andrei Criteanul
Sfântul Andrei Criteanul
660-740
"Mai mult decât toți oamenii, eu însumi am gresit Ție; ci Te milostiveste, Mântuitorule, ca un Dumnezeu, spre fãptura Ta. Viforul rãutãților m-a cuprins, Milostive Doamne; ci, ca lui Petru, întinde-mi și mie mâna Ta."

Ridică de la mine Doamne lanțul cel greu al păcatelor

Sfântul Andrei Criteanul
Sfântul Andrei Criteanul
660-740
"Vremea este a pocãintei, vin cãtre Tine, Fãcãtorul meu; ridicã de la mine lanțul cel greu al pãcatului, și, ca un îndurat, dã-mi iertare de greșale. Sã nu mã urãști, Mântuitorule, sã nu mã lepezi de la Fața Ta; ridicã de la mine lanțul cel greu al pãcatului, și, ca un milostiv, dã-mi iertare de greșale."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți