Sfinți părinți

Iubirea de arginți este închinarea la idoli

"Iubirea de arginți este închinarea la idoli, fiica necredinței, scuza mincinoasă pentru boli, prevestirea bătrâneții, frica de secetă, vestitoarea foametei."

Sfântul Ioan Scărarul
579 - 649

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți