Domnul plăsmuiește pe prunci în pântecele mamei

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Fătul Fiului se plămădea în pântec, și El însuși plăsmuia pruncii în pântecele maicii lor."

Din pântecele Maicii Sale pruncul Sfânt alcătuia toate mădularele Sale

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Locuia în pântecele Maicii Sale, și în pântecul Său locuiau toate făpturile. Trupul Său se alcătuia în pântece, și putere Sa alcătuia toate mădularele. "

L-au auzit urechile, L-au văzut ochii, L-au pipăit mâinile

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Laudă Glasului Care S-a făcut trup și Cuvântului Celui Preaînalt Care S-a făcut carne. L-au auzit urechile, L-au văzut ochii, L-au pipăit mâinile și L-a mâncat gura."

Dumnezeu flămânzește în iubirea Sa față de oameni

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Cât de neastâmpărat ești, Pruncule, Care Te reverși tuturor. Oricui Te întâlnește îi surâzi, oricui Te vede îi zorești în întâmpinarea cu bucurie. În iubirea Ta Te asemeni unuia care flămânzește după oameni."

Pruncul ce iubește femeile desfrânate ca pe propria mamă

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"[Pruncule] Nu faci nicio deosebire între părinții Tăi și străini, între cea care Te-a născut și slujnice, între cea care Te-a alăptat și femeile desfrânate. E aceasta năvala sau iubirea Ta, Atoateiubitorule?"

Pruncul ce hrănea întreg Universul

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Sugea laptele Mariei, și dădea El Însuși de supt viață universului."

Iisus - Cel mai cuminte copil din lume

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Vino și odihnește-Te în tăcere în sânul maicii Tale, Fiule al Celui Preaînalt! Neastâmpărul nu se cuvine fiilor de împărați. Tu ești fiul lui David și fiul Mariei, care și-a păstrat frumusețea în cămara ei."

Dumnezeu-Pruncul și Dumnezeu-Stăpânul

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Voios era între copii ca un prunc, și înfricoșător era între îngeri ca un Stăpân."

Copilul ce miluia pe toți din cer

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"A fost văzut ca un copil pe uliță, și în El locuia Cel ce miluește toate."

Dumnezeu-pruncul alcătuia pruncii în pântecele mamelor

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Când era pe cruce, a sculat morți; tot așa ca prunc era Cel ce alcătuia pruncii."