Domnul este scăparea si izbăvitorul nostru

"Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu."

Sfântul Prooroc David
1040 - 970

Fericit este cel care se îngrijește de cei săraci

"Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul."

Sfântul Prooroc David
1040 - 970

Domnul este sprijinitorul tuturor celor osândiți

"Domnul îndreaptă pe cei gârboviţi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul iubeşte pe cei drepţi; Domnul păzeşte pe cei străini; pe orfani şi pe văduvă va sprijini şi calea păcătoşilor o va pierde."

Sfântul Prooroc David
1040 - 970

Cât de frumoasă este creația Ta, Doamne !

"Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului; inima mea şi trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. "

Sfântul Prooroc David
1040 - 970

Fericit bărbatul care ascultă de Domnul

"Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut; Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori."

Sfântul Prooroc David
1040 - 970

Sfântul Prooroc David

1040 - 970
  • cetatea Betleem
  • Sfânt, Prooroc, Poet, Muzician
  • 17 Decembrie
  • Ierusalim
  • evreu
  • iudeu