Sfinți părinți

Propovăduieşte cu inima, nu cu mintea

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Nu trebuie propovăduit cu mintea, ci cu inima. Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt. Să nu atacaţi niciodată, nu fiţi potrivnici nimănui. Dacă cel ce propovăduieşte vrea să-i întoarcă pe oameni de la vreun rău, să o facă cu blândeţe, smerenie şi mare frică de Dumnezeu.

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți