Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Filocalia, vol. 2
Filocalia, vol. 2
  • -
  • -
  • 1
  • -
  • -
pagină nespecificată Păcatul urmare a gândurilor rele

"Nu întrebuinţa rău ideile, ca să nu fii silit să întrebuinţezi rău şi lucrurile. Căci de nu păcătuieşte cineva mai întâi cu mintea, nu va păcătui nici cu lucrul.."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662
Tag-uri:
Sursa: Filocalia, vol. 2, Filocalia, Scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul

"Precum nopţile urmează zilelor şi iernile verilor, la fel şi întristările şi durerile urmează slavei deşarte şi plăcerii, fie în timpul de faţă, fie în cel viitor."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662
Sursa: Filocalia, vol. 2, Scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul

"Cel ce îşi păstrează trupul nesupus plăcerii şi sănătos, îl are împreună slujitor spre lucrarea celor bune."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662

"Mai anevoie de biruit sunt patimile iuțimii decât ale părții poftitoare. De aceea a și dat Domnul, ca o doctorie mai tare împotriva ei, porunca dragostei."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662
Sursa: Filocalia, vol. 2, p. 80, Scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul

"Când patimile îsi înceteaza lucrarea, fie pentru că se ascund pricinile lor, fie pentru că se depărtează dracii în chip viclean, se strecoară mândria."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662
Tag-uri:
Sursa: Filocalia, vol. 2, p. 99, Scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul

"Necazurile încercarilor sunt aduse peste unii pentru ștergerea păcatelor săvârșite, peste alții pentru oprirea celor ce vor avea să le facă. Dar afară de acestea mai sunt și cele ce vin pentru dovedire, ca de pildă cele venite asupra lui Iov."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662
Sursa: Filocalia, vol. 2, p. 100, MAXIM MĂRTURISITORUL. Cuvânt ascetic, Capete despre dragoste, Capete teologice, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, Tâlcuire la Tatăl nostru