Trupul, slujitor spre lucrarea celor bune

"Cel ce îşi păstrează trupul nesupus plăcerii şi sănătos, îl are împreună slujitor spre lucrarea celor bune."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori