Sfinți părinți

Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit

"Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un Sfânt pentru un asemenea păcat al altuia, nu e auzit."

Sfântul Marcu Ascetul

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți