Sfinți părinți

Prin credința în Dumnezeu viața capătă sens

"Prin credința în Dumnezeu viața noastră capătă sens, scop, sprijin. Sufletul este plin de o comoară neprețuită."

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
1877 - 1961

Nemurirea este starea normală a omului

"Misiunea Bisericii este de a crea în fiecare membru al ei convingerea că starea normală a personalităţii omeneşti o constituie nemurirea şi veşnicia, iar nu temporalitatea și moartea, și că omul este un călător care prin moarte și temporalitate înaintează spre nemurire și spre veșnicie."

Sfantul Iustin Popovici
1894 - 1979

Moartea își are rădăcina în om

"De ce este grea viața omului? Pentru că omul a născocit moartea instaurând-o în el și în toate ființele din jurul lui. Iar moartea este izvorul nesecat al tuturor chinurilor și durerilor. Toți nervii morții pornesc de la om fiindcă el este ganglionul central al morții. În realitate moartea este singura amărăciune a vieții, singura amărăciune a existenței. Din ea purcede toată tragedia vieții."

Sfantul Iustin Popovici
1894 - 1979

Omul fără Dumnezeu nu are sens

"Nu există nimic mai tragic și nimic mai trist ca neamul omenesc înhămat la jugul apăsător al timpului și al spațiului. Trage după sine timpul fără să cunoască nici natura, nici sensul și nici scopul acestuia. Trage după sine spațiul, dar nici natura, nici sensul și nici scopul acestuia nu le cunoaște. Absența scopului îl conduce, așadar, în captivitatea absurdului! Absența scopului rivalizează cu absurdul dar tragicul câstigă întotdeauna "

Sfantul Iustin Popovici
1894 - 1979

Viața la țară

"Vrei să te muți la țară? Foarte bine, acolo e viața adevărată. Cei care trăiesc în orașele mari nu au o viață adevărată. Acolo fiecare joacă o comedie."

Sfantul Teofan Zăvorâtul
1815 - 1891

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți