Iubirea de arginți este închinarea la idoli

Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Iubirea de arginți este închinarea la idoli, fiica necredinței, scuza mincinoasă pentru boli, prevestirea bătrâneții, frica de secetă, vestitoarea foametei."
Numarul: 1302 | Sfântul Ioan Scărarul
Observație de subsol:
" In fond zgîrcitul vede în sine numai trupul. De aceea caută să-t lungească viaţa cît mai mult, vădindu-şi nebunia în această pornire spreun fel de durată spcotită fără sfîrşit aci pe pămînt. De aceea, patima zgîrceniei e legată^cu o mare laşitate. Abdică de la orice ca să-şî prelungească^ viaţa trupului. Cel liber de lăcomie, dimpotrivă, cunoscînd' că sufletul einfinit mai valoros decît trupul şi că el e nemuritor, dispune de un marecuraj. El poate renunţa la toate ale lumii, pînă şi la trup, pentru un suflet nepătat.  "
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori