Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Filocalia, vol. 9
Filocalia, vol. 9
pagină nespecificată Putem deveni postitori din fire
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Cel ce silește stomacul (să cuprindă mai mult) își largește mațele. Iar cel ce luptă cu el le îngustează pe acelea. Iar acestea îngustându-se, nu e nevoie de multe mâncăruri. Și atunci vom ajunge postitori din fire."
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, Cuvântul XIV – Despre pântecele atotlăudat și tiran, de Sf. Ioan Scararul
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Când pântecele e strâmtorat, se smerește inima. Dar când acesta e îngrijit, se fudulește gândul."
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, Cuvântul XIV – Despre pântecele atotlăudat și tiran, de Sf. Ioan Scararul
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Lăcomia stomacului este fațărnicia pântecelui. Săturat, strigă că e lipsit; și ghiftuit și plesnit de satul, țipă că îi e foame. Lăcomia pântecelui e bucătar iscusit, născocind tot felul de mâncări gustoase. Astupându-se un canal, se deschide altul. Închizându-l pe acesta, se cască un altul. Lăcomia pântecelui este o amăgire a ochilor, care înghițind puține, dorește să le înghita pe toate."
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, Cuvântul XIV – Despre pântecele atotlăudat și tiran, de Sf. Ioan Scararul
pagină nespecificată Setea se biruie prin sete
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"De multe ori setea pune capăt setei. Dar a curma foamea prin foame, e greu și cu neputință. Când te va birui stomacul, domolește-l prin osteneli. Iar dacă nici aceasta nu-i cu putință, din pricina slăbiciunii, luptă cu el prin priveghere."
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, Cuvântul XIV – Despre pântecele atotlăudat și tiran, de Sf. Ioan Scararul
paginile 50 - 51 Focul iubirii de Dumnezeu
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Să cunoască toți cei ce au venit la lupta cea bună, aspră, strâmtă și ușoară, că au venit să sară în foc, dacă primesc să locuiască în ei focul cel nematerial. Să se cerceteze fiecare pe sine și numai după aceea să mănânce din pâinea aceasta amestecată cu ierburi amare și să bea din paharul acesta amestecat cu lacrimi, ca să nu-i fie lupta spre osândă."
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, pp. 50-51, Cuvântul I - Despre lepădarea de viața deșartă și despre retragere (17)
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Să ne temem de Domnul ca de fiare. Căci am văzut oameni care ducându-se să fure, nu se temeau de Dumnezeu, dar auzind lătrat de câini în acel loc, s-au înapoiat îndată; și ceea ce n-a făcut frica de Dumnezeu, a făcut frica de fiare."
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, p. 53, Despre lepădarea de viața deșartă și despre retragere (26)
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Iubirea de arginți este închinarea la idoli, fiica necredinței, scuza mincinoasă pentru boli, prevestirea bătrâneții, frica de secetă, vestitoarea foametei."
Extras din următorul fragment:
Observație de subsol:
" In fond zgîrcitul vede în sine numai trupul. De aceea caută să-t lungească viaţa cît mai mult, vădindu-şi nebunia în această pornire spreun fel de durată spcotită fără sfîrşit aci pe pămînt. De aceea, patima zgîrceniei e legată^cu o mare laşitate. Abdică de la orice ca să-şî prelungească^ viaţa trupului. Cel liber de lăcomie, dimpotrivă, cunoscînd' că sufletul einfinit mai valoros decît trupul şi că el e nemuritor, dispune de un marecuraj. El poate renunţa la toate ale lumii, pînă şi la trup, pentru un suflet nepătat.  "
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, p. 249, Cuvântul XVI - Despre iubirea de arginți și neagonisire (2)
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Iubitorul de arginti râde de Evanghelii și le nesocotește cu voia. Cel ce a dobândit dragoste va risipi banii. Dar cel ce spune că acestea două pot viețui împreună, se amăgește pe sine."
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, p. 249, Cuvântul XVI - Despre iubirea de arginți și neagonisire (3)
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Începutul iubirii de arginți e motivul milosteniei. Capătul ei ultim e ura față de săraci. Cât timp adună cineva banii, e milostiv. Dar când are banii, îi strânge în mâini."
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, p. 251, Despre iubirea de arginți și neagonisire (8)
Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
Cel ce disprețuieste bunurile materiale, s-a izbăvit de judecăți și de certuri, Dar iubitorul de agoniseală se luptă până la moarte pentru un ac.
Sursa: Filocalia, vol. 9, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1980, p. 253