Mărturisitori din temnițele comuniste

Fecioria este împărăteasă a poftelor bune

"Fecioria este soră a îngerilor, învingere a patimilor, împărăteasă a poftelor bune și moștenire a tuturor bunătăților."

Părintele Dumitru Zamisnicu
1910 - 1974

Soția nu a fost încredințată pentru poftele trupești

"Mire, cea care ţi-a fost încredinţată în faţa altarului, în prezenţa lui Hristos, nu e carnea poftelor tale lumeşti, cu care să-ţi satisfaci nevoile instinctuale, ci fiica lui Dumnezeu, sora ta de cuget şi faptă, scoasă din însăşi fiinţa ta, prin care, împlinindu-te, vă asiguraţi reciproc locul în veşnicie, împreună cu fiii voştri, care prin Botez devin fii lui Dumnezeu."

Virgil Maxim
1922 - 1997

Prin nașterea de prunci fiți coautori la completarea numărului îngerilor căzuți

"Fecioară care vrei să te căsătoreşti, în patul nupţial mirele tău să fie şi primul şi ultimul bărbat care cunoaşte taina frumuseţii tale. Prin naşterea de prunci fiţi coautori prin procreare la completarea numărului îngerilor căzuţi. Aceasta o poţi realiza numai dacă eşti prezentă în Biserică; numai Biserica lui Hristos te poate creşte pură, sfântă, ferindu-te de ispite."

Virgil Maxim
1922 - 1997

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori