Mărturisitori din temnițele comuniste

Sufletele iubitoare de adevăr sporesc duhovnicește

"Sufletele iubitoare de adevăr şi de Dumnezeu nu rabdă nici cea mai mică slăbire a dragostei către Domnul, ci, pironite întregi de crucea Lui, cunosc în ele simţirea sporirii duhovniceşti."

Părintele Dometie Manolache
1924 - 1975

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori