Mărturisitori din temnițele comuniste

Îmbrățișarea - un gest dumnezeiesc

"Cel mai frumos şi mai convingător discurs despre dragoste este imbrăţişarea!"

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori