Mărturisitori din temnițele comuniste

Libertatea și autoritatea își găsesc echilibrul numai în Dumnezeu

Valeriu Gafencu
Valeriu Gafencu
1921-1952
"În lumea noastră nu poate exista libertate fără autoritate și nici autoritate fără libertate. Aici ele se află într-un echilibru instabil, numai în Dumnezeu sunt absolute."

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori