Mărturisitori din temnițele comuniste

Prin virtute și luminare omul se aseamănă lui Hristos

"Prin egoism și tendința de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute și luminarea harului, omul e Hristos pentru om."

Valeriu Gafencu
1921 - 1952

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori