Mărturisitori din temnițele comuniste

Refacerea lumii în har prin jertfa Mântuitorului

"Creştinismul e a doua creaţie a lumii, adică refacerea ei în har prin jertfa pe cruce a Mântuitorului."

Nichifor Crainic
1889 - 1972

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori