Totdeauna propria trândăvie aduce pagubă oamenilor

"Nu diavolul aduce pagubă oamenilor, ci totdeauna propria lor trândăvie doboară pe cei ce nu sunt cu luare aminte asupra lor."

Sfântul Ioan Gură de Aur
347 - 407

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori