Nevoile duhovnicești și nevoile lumești

"Nu toate nevoile omului au aceeași valoare, ci unele sunt mai înalte, iar al­tele mai joase; iar împlinirea cumpănită a lor aduce omului pacea. Nevoile duhovnicești sunt cele mai înalte, iar când acestea sunt împlinite, atunci este pace chiar dacă celelalte rămân neîmplinite. Însă când nevoile duhovnicești rămân neîmplinite, atunci, chiar dacă celelalte sunt împlinite cu vârf și îndesat, pacea nu este cu putință. Iată pentru ce împlinirea lor este numită singurul lucru care trebuiește."

Sfantul Teofan Zăvorâtul
1815 - 1891

Cum să ne păstrăm evlavia creștină

"Evlavia îşi va păstra frumuseţea şi echilibrul atâta timp cât adevărul va sălăşlui în suflet şi puritatea în trup"

Sfântul Irineu de Lyon
130 - 202

Neliniștit este sufletul meu, Doamne!

"Pentru Tine ne-ai creat, Doamne, și inima noastră nu-și găsește pacea până când nu se odihnește în tine."

Fericitul Augustin
354 - 430
Sfinți Părinți | Fericitul Augustin
Tag-uri:
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori