Scoica cea mare naște mărgăritarul cel de mult preț

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Astăzi a suflat vânt subțire mai înainte vestitor de bucuria cea a toată lumea. Veselească-se cerul de sus și să se bucure pământul de jos, să se clatine marea lumii, că întru dânsa se naște Scoica cea mare, care din cer, din fulgerul Dumnezeirii, va lua în pântece și va naște pe Hristos, Mărgăritarul cel de mult preț."

Seamănă în dreptate și vei secera Viață!

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Ioachim și Ana au semănat în dreptate și au secerat rod de viață. Luminați, cu lumină de cunoștiniță, și au căutat pe Domnul și le-a venit nașterea dreptății."

Ana și Ioachim, cei fără de fii, nasc pe Născătoarea de Dumnezeu

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Veselește-te, tu Ana cea fără de fii, ceea ce nu puteai să naști! Bucură-te, Ioachime, că din fiica ta Prunc S-a născut nouă, Fiul, și S-a dat nouă și se cheamă numele lui Înger de mare Sfat, mântuirea cea a toată lumea, Dumnezeu tare!"

Câte minuni s-au făcut pentru Maria, fiica lui Ioachim și a Anei!

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, câte minuni și schimbări s-au făcut pentru această fiică! Nașterea din cea stearpă, fecioria născând, amestecare a Dumnezeirii și a omenirii, a pătimirii și a nepătimirii, a vieții și a morții, pentru că așa, întru toate să se biruiască cel mai rău, de cel mai bun. "

Înfrânarea Sfinților Părinți Ioachim și Ana

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, pereche de Turturele cuvântătoare, Ioachim și Ana, cu preaîntreagă înfrânare! Voi, pe legea firii, adică întreaga înfrânare păzind-o, celor mai presus de fire v-ați învrednicit, că ați născut lumii pe Maica lui Dumnezeu cea neispitită de bărbat."

Astăzi, se naște Ușa cea feciorească

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Astăzi ușile cele sterpe se deschid și dumnezeiasca Ușă cea feciorească, răsare, din care și prin care Dumnezeu, Cel mai de cinste decât toate câte sunt, intră în lume, după cum zice Pavel văzătorul celor negrăite."

Coapsele preafericite ale lui Ioachim și pântecele desfătat al Anei

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, coapse preafericite ale lui Ioachim, din care a ieșit sămânță prea fără prihană! O, pântece prealăudat al Anei, întru care a crescut puțin câte puțin și, închipuindu-se, s-a născut Prunca cea Preasfântă.

Datori suntem noi, întreaga omenire, Sfinților Părinți Ioachim și Ana

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O fericită însoțire Ioachime și Ana, datoare vă este toată zidirea pentru că prin voi S-a adus Ziditorului un dar mai ales decât toate darurile, Maică cinstită, singura vrednică de Ziditorul!"

Sfânta Ana a născut lumii comoară de mare preț, pe Maria, Maica Domnului

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Toată făptura să se ospăteze și să laude preasfințita naștere a sfințitei Ana, că a născut lumii comoara de bunătăți nejefuită, fiindcă printr-însa Ziditorul a prefăcut, înomenindu-se, toată firea într-o mai bună stare."

Veniți toți să prăznuim nașterea Născătoarei de Dumnezeu

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Veniți toate neamurile, tot neamul omenesc și toată limba, toată vârsta și toată vrednicia, cu veselie, să prăznuim Nașterea bucuriei cea a toată lumea."
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori