Tăcerea și cuvântul

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
Niciodată n-am regretat când am tăcut şi am ascultat pe altul vorbind, dar când m-am lăsat furat de discuţii , care de multe ori sunt inutile şi păgubitoare, întotdeauna regret, întotdeauna am sentimentul că am săvârşit un păcat, o mare necuviinţă. Tăcerea sau Cuvântul sunt sacre, dar fiecare la timpul lor, la locul lor.

Vă aștept la ușile raiului!

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Voi sta la poarta Raiului şi voi aştepta să sosiţi cu toţii acolo!"

Să ne cultivăm dorul de Dumnezeu

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Trebuie să ne păstrăm și să ne cultivăm dorul de Dumnezeu, dorul de Maica Domnului, dorul de sfinți. Să căutăm să anulăm barierele care ne răcesc sufletește, care ne împietresc, prin care uităm de Dumnezeu."

Cauza stresului

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Stresul se creează din grija exagerată. Din grijă şi iar din grijă. Toate relele vin din această exagerată grijă…"

Când Iisus este cunoscut și ascultat cu adevărat

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Când Iisus este cunoscut şi ascultat cu adevărat, atunci se face pace şi în suflet, şi în familie, şi în ţară, şi în lume."

Când un om iubește

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Când un om reușește să iubească, în adevăratul înțeles al cuvântului, se îndumnezeiește, devine asemenea cu Dumnezeu."

Sufletul fără rugăciune nu știe ce-i fericirea

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Un suflet care nu se ştie ruga, nu va şti ce-i fericirea, chiar de ar avea toate bogăţiile pământului. Rugăciunea adevărată este trudă sfântă."

Sufletul din care nu se înălță rugăciune spre cer

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Sufletul din care nu se înalţă spre Cer glas de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniş, locuită numai de păsările întunericului. "

Rugăciunea - izvor de bucurie

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei."

În scarea de decadență morală ne smintim când vedem trupul gol

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Pentru un om matur din punct de vedere sufletesc, al credinţei, sănătos psihic, ori este îmbrăcat omul, ori nu este îmbrăcat, nu se sminteşte, nu vede partea negativă. Este aşa de frumos omul şi îmbrăcat şi dezbrăcat. Numai în starea în care ne găsim noi, în starea de decadenţă morală ne smintim când vedem trupul gol."