Când un om iubește

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
"Când un om reușește să iubească, în adevăratul înțeles al cuvântului, se îndumnezeiește, devine asemenea cu Dumnezeu."
Numarul: 1648 | IPS Justinian Chira

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori