Sfânta Scriptură

N-ai vedea păcatele celuilalt dacă nu le-ai avea în tine însuți

Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Pentru aceea, o, omule, oricine-ai fi tu, cel care judeci, eşti fără cuvânt de apărare: fiindcă în ceea ce pe altul îl judeci, pe tine însuţi te osândeşti, căci aceleaşi lucruri le faci şi tu, cel care judeci."

Eu nu mă rușinez de Evanghelia lui Hristos

Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Eu nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos; pentru că ea este putere a lui Dumnezeu spre mântuire tot celui ce crede, întâi iudeului şi de asemenea elinului. Căci în ea dreptatea lui Dumnezeu se descoperă din credinţă spre credinţă, aşa cum este scris: Iar dreptul din credinţă va trăi."

Curăția inimii

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu."

Fii blând!

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul."

Măsura judecății

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura."

Dumnezeu nu este limitat de timp. Dumnezeu nu așteaptă.

Sfântul Apostol Petru
Sfântul Apostol Petru
1-67
"O singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi."

Ascultă întâi de Dumnezeu!

Sfântul Apostol Petru
Sfântul Apostol Petru
1-67
"Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”

Iubirea șterge păcatele

Sfântul Apostol Petru
Sfântul Apostol Petru
1-67
"Dragostea acoperă mulţime de păcate."

Nu răsplăti niciodată răului cu rău

Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi."

Grija față de trup să n-o faceți spre pofte

Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte."

Duhul Sfânt Îl recunoaște pe Iisus ca fiind Hristos (Mesia)

Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt. "

Îl iubești pe Dumnezeu în măsura în care îi împlinești poruncile

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui."

Sfinți