Sfânta Scriptură

N-ai vedea păcatele celuilalt dacă nu le-ai avea în tine însuți

"Pentru aceea, o, omule, oricine-ai fi tu, cel care judeci, eşti fără cuvânt de apărare: fiindcă în ceea ce pe altul îl judeci, pe tine însuţi te osândeşti, căci aceleaşi lucruri le faci şi tu, cel care judeci."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67

Eu nu mă rușinez de Evanghelia lui Hristos

"Eu nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos; pentru că ea este putere a lui Dumnezeu spre mântuire tot celui ce crede, întâi iudeului şi de asemenea elinului. Căci în ea dreptatea lui Dumnezeu se descoperă din credinţă spre credinţă, aşa cum este scris: Iar dreptul din credinţă va trăi."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67

Curăția inimii

"Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu."

Domnul Iisus Hristos

Fii blând!

"Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul."

Domnul Iisus Hristos

Măsura judecății

"Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura."

Domnul Iisus Hristos

Dumnezeu nu este limitat de timp. Dumnezeu nu așteaptă.

"O singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi."

Sfântul Apostol Petru
1 - 67

Ascultă întâi de Dumnezeu!

"Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”

Sfântul Apostol Petru
1 - 67

Nu răsplăti niciodată răului cu rău

"Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67

Grija față de trup să n-o faceți spre pofte

"Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67

Îl iubești pe Dumnezeu în măsura în care îi împlinești poruncile

"Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui."

Domnul Iisus Hristos

Sfinți