Sfânta Scriptură

Curăția inimii

"Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu."

Domnul Iisus Hristos

Fii blând!

"Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul."

Domnul Iisus Hristos

Sfinți