Sfânta Scriptură

Păcatele îl spurcă pe om

"Dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om."

Domnul Iisus Hristos

Curăția inimii

"Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu."

Domnul Iisus Hristos

Sfinți