Sfânta Scriptură

Din faptele mele îți voi arăta credința mea

Sfântul Apostol Iacov
Sfântul Apostol Iacov
"Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu din faptele mele îţi voi arăta credinţa mea. Tu crezi că unul este Dumnezeu?: Bine faci; dar şi demonii cred şi se cutremură... Dar vrei tu să'nţelegi, omule uşuratic, că credinţa fără fapte este moartă?"

Fii drept și credincios în tot ce faci

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Cel ce este credincios în foarte puţin, şi în mult e credincios; şi cel ce este nedrept în foarte puţin, şi în mult e nedrept."

Credința ne pune înaintea lui Dumnezeu

Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Îl caută."

Toate sunt cu putință celui ce crede

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă."

Un Dumnezeu nelimitat nu poate da o credință limitată

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede."

Crezând în Fiul, credem în Tatăl

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric."

Sfinți