Vine Hristos să mântuiască lumea!

"Vine Hristos, să dea mântuire tuturor credincioșilor prin Botez, că întru aceasta pe Adam curățește, pe cel căzut înalță, pe tiranul cel ce l-a surpat îl rușinează, cerurile deschide, pe dumnezeiescul Duh îl pogoară, și împărtășirea nestricăciunei dăruiește."
Numarul: 1275 |

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori