Plecatu-și-a creștetul, Cel ce a plecat cerurile

"Curgerile Iordanului, pe Tine Izvorul te-au primit și Mângâietorul în chip de porumbel s-a pogorât. Plecatu-și-a creștetul, Cel ce a plecat cerurile. Strigat-a și a zis lutul către Ziditorul: Ce-mi poruncești cele ce sunt mai presus de mine? Mie îmi trebuiește Botezul tău. O Cela ce ești fără de păcat: Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție."
Numarul: 1280 |

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori