L-au auzit urechile, L-au văzut ochii, L-au pipăit mâinile

"Laudă Glasului Care S-a făcut trup și Cuvântului Celui Preaînalt Care S-a făcut carne. L-au auzit urechile, L-au văzut ochii, L-au pipăit mâinile și L-a mâncat gura."

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373
Numarul: 1653 | Sfântul Efrem Sirul

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori