Din pântecele Maicii Sale pruncul Sfânt alcătuia toate mădularele Sale

"Locuia în pântecele Maicii Sale, și în pântecul Său locuiau toate făpturile. Trupul Său se alcătuia în pântece, și putere Sa alcătuia toate mădularele. "

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373
Numarul: 1654 | Sfântul Efrem Sirul

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori