Mari Duhovnici

Poporul nostru nu este sceptic ci realist

"Poporul nostru nu e sceptic, ci realist; are o judecată lucidă şi un calm pe care nu şi-l pierde uşor. El intuieşte just până unde poate fi modificată realitatea cu puterile omeneşti."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Trăsăturile neamului românesc

"Trăsătura cea mai cuprinzătoare şi mai definitorie a neamului nostru: armonia."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

De nu vom păzi Ortodoxia vom pierde și neamul

"De nu ne vom păzi Ortodoxia, ne vom pierde și neamul. Aceasta a fost cheia dăinuirii neamului românesc."

Părintele Iustin Pârvu
1919 - 2013

Mari duhovnici

Teme abordate
de Marii Duhovnici