Mari Duhovnici

Dreptul de a-ți educa copiii

"O ajuns desăvârşită lucrarea satanicească. Nu mai ascultă nimenea de Biserică şi de Adevăr. Dacă-l pedepseşti pe copilul tău, îţi vin imediat cu drepturile omului: “De ce-l ocărăşti pe băiatul tău că se duce la desfrâu? Ε dreptul lui.” Auzi, dumneata! Ε sfârşitul. Ce să mai zici?"

Părintele Dionisie Ignat de la Colciu
1909 - 2004

Mari duhovnici

Teme abordate
de Marii Duhovnici