Creștini de seamă

Sufletul se face locuință a dracilor când trăiește în mijlocul smintelilor

"Dacă omul trăieşte în atmosfera mulţimii duhuri­lor răutăţii care sunt sub ceruri, în mijlocul smin­telilor, al unor exemple grave de necredinţă şi de dezmăţ, într-o atmosferă de patimi omeneşti ne­înfrânate, dacă trăieşte într-o atmosferă de pros­tie şi de vulgaritate, această atmosferă nu are cum să nu-i molipsească sufletul. El respiră zi de zi acest aer otrăvit, unde mișună duhurile răutății care sunt sub ceruri. Și se molipsește nefericitul suflet, și se face el însuşi locuință a dracilor."

Doctor Dmitri Avdeev

Frumusețea omului stă înăuntrul lui

"Frumuseţea omului nu este în lut, ci în lumina dinlăuntrul lutului!"

Maica Siluana Vlad

Creștini de seamă

Teme abordate
de Marii Duhovnici