Creștini de seamă

Priveşte-te pe dinăuntru şi află acolo un loc de odihnă şi stai

"Plimbă-te prin templul Duhului Sfânt care este trupul tău! Mergi cu grijă, în vârful picioarelor, cu delicateţe, pentru că e lucrare sfântă acolo! Află acolo un loc de odihnă şi stai."

Maica Siluana Vlad

Trupul frumos este oglinda sufletului

"Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul."

Constantin Brâncuși
1876 - 1957

Armele trupului nostru

"Nu uitaţi, oameni buni, mătăniile şi închinăciunile sunt cele mai puternice arme pe care ni le-a dat Dumnezeu în trupul nostru."

Maica Siluana Vlad

Frumusețea omului stă înăuntrul lui

"Frumuseţea omului nu este în lut, ci în lumina dinlăuntrul lutului!"

Maica Siluana Vlad

Creștini de seamă

Teme abordate
de Marii Duhovnici