Creștini de seamă

Filautia duhovnicească

"'Filautia duhovnicească' stă în a se iubi omul duhovniceşte, adică în Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, ca ceea ce este în actualitatea sa profundă, adică persoană creată după chipul Lui, şi ca ceea ce este chemat să devină: asemănare a Lui, fiu al Lui după înfiere şi dumnezeu după har."

Jean-Claude Larchet

Creștini de seamă

Teme abordate
de Marii Duhovnici