Despre vitejie și omenie

"Vitejie înseamnă a te apăra pe tine de vrăjmași, iar omenie înseamnă a-l apăra pe vrăjmaș de tine."

Patriarhul Pavle al Serbiei
1914 - 2009

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori