Și tu poți fi prooroc

"Oricine poate fi proroc. Spune-i celui ce lucrează răul că rău va petrece, iar celui ce lucrează binele că va fi răsplătit.”

Sfântul Nicolae Velimirovici
1881 - 1956

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori