Onestitatea ca virtute

"Să fii isteţ este ceva, însă să fii onest, aceasta în adevăr merită osteneala."

Constantin Brâncuși
1876 - 1957

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori