Veniți să-L întâmpinăm cu bucurie pe Dumnezeu

"Veniți și noi, cu cântări dumnezeiești să întâmpinăm pre Hristos, și să-l primim pre dânsul, a căruia mântuire Simeon a văzut. Acesta este, pre Carele David l-a vestit. Acesta este, Cel ce a grăit prin prooroci; Carele S'a întrupat pentru noi, și a mântuit pe om; Acestuia să ne închinăm."

Întâmpinarea Domnului la templu

Primește-L pe Dumnezeu din brațele Mele

"Bucurându-te Simeoane, tăinuitorule al celor negrăite, Născătoarea de Dumnezeu a strigat: Pre Hristos Cuvântul Cel ce s'a făcut prunc, Carele s'a vestit ție de demult de la Duhul Sfânt, primește-l în brațe, strigându-i lui: Umplutu-s'au toate de lauda ta."

Întâmpinare Domnului la templu

Astăzi Maica Domnului aduce pe brațe pe Făcătorul lumii

"Astăzi sfințita Maică și cea mai înaltă decât Biserica, la biserică a venit, arătând lumii pre făcătorul de lume, și dătătorul legii, pre carele și în brațe primindu-l bătrânul Simeon, bucurându-se a strigat: Acum slobozește pre robul tău, că te-am văzut pre tine mântuirea sufletelor noastre."

Întâmpinare Domnului la templu

Simeon vede cu ochii împlinită profeția nașterii din fecioară a lui Dumnezeu

"Astăzi în Templu, bătrânul Simeon a luat în brațe pe Hristos Dumnezeul nostru și a strigat zicând: acum liberează pe robul Tău Stăpâne."

Domnul Iisus Hristos

Praznicul Întâmpinării Domnului

Hristos Domnul - Dătătorul legii vechi și al celei noi

"Cel ce a săpat pe table Legea Scripturii, de mâinile bătrânului este îmbrățișat ca un prunc, și ne dă nouă ca Lege sfântă, Evanghelia."

Domnul Iisus Hristos

Praznicul Întâmpinării Domnului

Bătrânul Simeon pune capăt legii Vechiului Testament

"Primitorule de Dumnezeu Simeon, văzătorule al Domnului, cel ce ești sfârșitul Legii și începutul harului, fă pomenire și de noi, cei ce cinstim sfântă mutarea ta."

Domnul Iisus Hristos

Praznicul Întâmpinării Domnului

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori