Veșmântul slavei din apă și din Duh

"Cine s-a îmbrăcat în veșmântul slavei țesut din Apă și din duh [Lc 3, 16] acela nimicește în Focul Lui mărăcinii păcatelor."

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Ospățul pregătit celor ce ies din apele Botezului

"Iubiților și frumoșilor, care ieșiți din apa [Botezului] așezați-vă la ospățul pe care vi l-a gătit Fiul Tatălui, Care a pus întru voi lumina Sa!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Bogățiile ascunse în apa Botezului

"Cel care face bogate toate S-a pogorât și S-a îmbrăcat în sărăcie ca să împărtășească săracilor bogățiile ascunse în comoara apei [Botezului]."

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Apa sfințită - haina veșniciei

"Din înalt vine Firea Lui și din adânc Haina Lui legată pentru totdeauna de haina celui ce își dezbracă acum haina sa [Col 3,9]. Și voi să dobândiți acum din ape de la El haină care nu se învechește și nici nu se strică, haină care pe cei ce o poartă îi îmbracă în veșnicie."

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori