Bătrânul Simeon pune capăt legii Vechiului Testament

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Primitorule de Dumnezeu Simeon, văzătorule al Domnului, cel ce ești sfârșitul Legii și începutul harului, fă pomenire și de noi, cei ce cinstim sfântă mutarea ta."

Veșmântul slavei din apă și din Duh

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Cine s-a îmbrăcat în veșmântul slavei țesut din Apă și din duh [Lc 3, 16] acela nimicește în Focul Lui mărăcinii păcatelor."

Botezul - haina Duhului Sfânt

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Copii ai Botezului, copii fără pată, v-ați îmbrăcat în foc și în duh [Lc 3, 16]. Păstrați haina pe care ați îmbracat-o în apa [Botezului]!"

Ospățul pregătit celor ce ies din apele Botezului

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Iubiților și frumoșilor, care ieșiți din apa [Botezului] așezați-vă la ospățul pe care vi l-a gătit Fiul Tatălui, Care a pus întru voi lumina Sa!"

Bogățiile ascunse în apa Botezului

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Cel care face bogate toate S-a pogorât și S-a îmbrăcat în sărăcie ca să împărtășească săracilor bogățiile ascunse în comoara apei [Botezului]."

Apa sfințită - haina veșniciei

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Din înalt vine Firea Lui și din adânc Haina Lui legată pentru totdeauna de haina celui ce își dezbracă acum haina sa [Col 3,9]. Și voi să dobândiți acum din ape de la El haină care nu se învechește și nici nu se strică, haină care pe cei ce o poartă îi îmbracă în veșnicie."

Crăciunul - întâlnirea Dumnezeirii cu umanitatea

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Astăzi Dumnezeirea S-a întipărit pe Sine Însăşi în umanitate, ca şi umanitatea să se întipărească şi să se facă podoabă în pecetea dumnezeirii!"

Crăciunul - ziua împăcării

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"În această zi s-a deschis uşa înaltului cerului rugăciunilor noastre. Şi noi să deschidem uşile noastre celor care n-au greşit şi ne roagă de iertare!"

Crăciunul - ziua milosteniei

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"În această zi în care Domnul a venit la robii Săi, să se plece şi stăpânii în iubire spre robii lor! În această zi în care Cel Bogat a sărăcit pentru noi, să-l lase şi bogatul pe cel sărac să ia parte la masa lui! În această zi ni s-a arătat un dar pe care nu l-am cerut. Să dăm, aşadar milostenie celor ce ne-o cer cu glas mare!"

Crăciunul - ziua smereniei lui Dumnezeu

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"În această zi în care Dumnezeu a venit la păcătoşi, cel drept să nu se ridice în cugetul său mai presus de cel păcătos!"

Crăciunul - ziua iertării

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"În această zi a iertării, nimeni să nu-şi răzbune vreo greşeală! În această zi a bucuriei să nu împărţim dureri! În a ceastă zi blândă să nu fim aspri! În această zi liniştită să nu fim arţăgoşi!"

Scoica cea mare naște mărgăritarul cel de mult preț

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Astăzi a suflat vânt subțire mai înainte vestitor de bucuria cea a toată lumea. Veselească-se cerul de sus și să se bucure pământul de jos, să se clatine marea lumii, că întru dânsa se naște Scoica cea mare, care din cer, din fulgerul Dumnezeirii, va lua în pântece și va naște pe Hristos, Mărgăritarul cel de mult preț."

Seamănă în dreptate și vei secera Viață!

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Ioachim și Ana au semănat în dreptate și au secerat rod de viață. Luminați, cu lumină de cunoștiniță, și au căutat pe Domnul și le-a venit nașterea dreptății."

Ana și Ioachim, cei fără de fii, nasc pe Născătoarea de Dumnezeu

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Veselește-te, tu Ana cea fără de fii, ceea ce nu puteai să naști! Bucură-te, Ioachime, că din fiica ta Prunc S-a născut nouă, Fiul, și S-a dat nouă și se cheamă numele lui Înger de mare Sfat, mântuirea cea a toată lumea, Dumnezeu tare!"

Câte minuni s-au făcut pentru Maria, fiica lui Ioachim și a Anei!

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, câte minuni și schimbări s-au făcut pentru această fiică! Nașterea din cea stearpă, fecioria născând, amestecare a Dumnezeirii și a omenirii, a pătimirii și a nepătimirii, a vieții și a morții, pentru că așa, întru toate să se biruiască cel mai rău, de cel mai bun. "

Astăzi, se naște Ușa cea feciorească

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Astăzi ușile cele sterpe se deschid și dumnezeiasca Ușă cea feciorească, răsare, din care și prin care Dumnezeu, Cel mai de cinste decât toate câte sunt, intră în lume, după cum zice Pavel văzătorul celor negrăite."

Coapsele preafericite ale lui Ioachim și pântecele desfătat al Anei

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, coapse preafericite ale lui Ioachim, din care a ieșit sămânță prea fără prihană! O, pântece prealăudat al Anei, întru care a crescut puțin câte puțin și, închipuindu-se, s-a născut Prunca cea Preasfântă.

Datori suntem noi, întreaga omenire, Sfinților Părinți Ioachim și Ana

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O fericită însoțire Ioachime și Ana, datoare vă este toată zidirea pentru că prin voi S-a adus Ziditorului un dar mai ales decât toate darurile, Maică cinstită, singura vrednică de Ziditorul!"

Sfânta Ana a născut lumii comoară de mare preț, pe Maria, Maica Domnului

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Toată făptura să se ospăteze și să laude preasfințita naștere a sfințitei Ana, că a născut lumii comoara de bunătăți nejefuită, fiindcă printr-însa Ziditorul a prefăcut, înomenindu-se, toată firea într-o mai bună stare."

Veniți toți să prăznuim nașterea Născătoarei de Dumnezeu

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Veniți toate neamurile, tot neamul omenesc și toată limba, toată vârsta și toată vrednicia, cu veselie, să prăznuim Nașterea bucuriei cea a toată lumea."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori