Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Măria Sa, Neagoe Basarab
Măria Sa, Neagoe Basarab
  • Bonifaciu
  • Bacău
  • 2012
  • 1
  • 140 X 200
  • 330

"Precum un parfum puternic, chiar de este închis într-un vas, îmbălsămează cu mirosul său aerul și desfătează nu numai pe cei ce stau aproape de vas, dar chiar și pe cei de mai departe de el, tot astfel și mireasma curată a sufletelor feciorelnice, curgând afară prin simțuri, prin privire, prin glas și prin toate câte se pot simți, scoate la iveală virtutea lor ascunsă. Copiii mei, să vă păziți comoara curăției neprihănită, ca Domnul să vă iubească și să-Și gătească sălaș în sufletele voastre! Căci într-un vas de necinste, murdar și spart, mirul harului nu va suferi să stea..."

Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești
1434 - 1508
Sursa: Măria Sa, Neagoe Basarab, Editura Bonifaciu, Bacău, 2012, p. 37

"Fiul meu, să nu te încrezi în fericirea pământească, în slava și strălucirea acestei lumi, căci toate cele de pe pământ sunt mai înșelătoare ca visele."

Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești
1434 - 1508
Sursa: Măria Sa, Neagoe Basarab, Editura Bonifaciu, Bacău, 2012, p. 50

"Fiul meu, tinerețea, dacă are smerenie, destul îi este ei! Că nimic nu cere Dumnezeu de la tânăr fără numai curățenie și smerenie."

Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești
1434 - 1508
Sursa: Măria Sa, Neagoe Basarab, Editura Bonifaciu, Bacău, 2012, p. 51

"În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre dânșii. Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu."

Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești
1434 - 1508
Sursa: Măria Sa, Neagoe Basarab, Editura Bonifaciu, Bacău, 2012, p. 52