Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Imnele Nașterii și Arătării Domnului
Imnele Nașterii și Arătării Domnului
Sfântul Efrem Sirianul
  • Deisis
  • Sibiu
  • 2010
  • 1
  • 130 X 200
  • 220
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Laudă Glasului Care S-a făcut trup și Cuvântului Celui Preaînalt Care S-a făcut carne. L-au auzit urechile, L-au văzut ochii, L-au pipăit mâinile și L-a mâncat gura."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, 46
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Fătul Fiului se plămădea în pântec, și El însuși plăsmuia pruncii în pântecele maicii lor."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 47
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Locuia în pântecele Maicii Sale, și în pântecul Său locuiau toate făpturile. Trupul Său se alcătuia în pântece, și putere Sa alcătuia toate mădularele. "
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 47
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Sugea laptele Mariei, și dădea El Însuși de supt viață universului."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 47
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Când era pe cruce, a sculat morți; tot așa ca prunc era Cel ce alcătuia pruncii."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 48
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Voios era între copii ca un prunc, și înfricoșător era între îngeri ca un Stăpân."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 49
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"A fost văzut ca un copil pe uliță, și în El locuia Cel ce miluește toate."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 49,
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Cât de neastâmpărat ești, Pruncule, Care Te reverși tuturor. Oricui Te întâlnește îi surâzi, oricui Te vede îi zorești în întâmpinarea cu bucurie. În iubirea Ta Te asemeni unuia care flămânzește după oameni."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 78
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"[Pruncule] Nu faci nicio deosebire între părinții Tăi și străini, între cea care Te-a născut și slujnice, între cea care Te-a alăptat și femeile desfrânate. E aceasta năvala sau iubirea Ta, Atoateiubitorule?"
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 78
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Vino și odihnește-Te în tăcere în sânul maicii Tale, Fiule al Celui Preaînalt! Neastâmpărul nu se cuvine fiilor de împărați. Tu ești fiul lui David și fiul Mariei, care și-a păstrat frumusețea în cămara ei."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 79
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"În această zi în care Dumnezeu a venit la păcătoşi, cel drept să nu se ridice în cugetul său mai presus de cel păcătos!"
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, pp. 90-96
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"În această zi s-a deschis uşa înaltului cerului rugăciunilor noastre. Şi noi să deschidem uşile noastre celor care n-au greşit şi ne roagă de iertare!"
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, pp. 90-97
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"În această zi în care Domnul a venit la robii Săi, să se plece şi stăpânii în iubire spre robii lor! În această zi în care Cel Bogat a sărăcit pentru noi, să-l lase şi bogatul pe cel sărac să ia parte la masa lui! În această zi ni s-a arătat un dar pe care nu l-am cerut. Să dăm, aşadar milostenie celor ce ne-o cer cu glas mare!"
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, pp. 90-96
paginile 90 - 96 Crăciunul - ziua iertării
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"În această zi a iertării, nimeni să nu-şi răzbune vreo greşeală! În această zi a bucuriei să nu împărţim dureri! În a ceastă zi blândă să nu fim aspri! În această zi liniştită să nu fim arţăgoşi!"
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, pp. 90-96
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Astăzi Dumnezeirea S-a întipărit pe Sine Însăşi în umanitate, ca şi umanitatea să se întipărească şi să se facă podoabă în pecetea dumnezeirii!"
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 97
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Din înalt vine Firea Lui și din adânc Haina Lui legată pentru totdeauna de haina celui ce își dezbracă acum haina sa [Col 3,9]. Și voi să dobândiți acum din ape de la El haină care nu se învechește și nici nu se strică, haină care pe cei ce o poartă îi îmbracă în veșnicie."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 153
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Cel care face bogate toate S-a pogorât și S-a îmbrăcat în sărăcie ca să împărtășească săracilor bogățiile ascunse în comoara apei [Botezului]."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 154
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Cine s-a îmbrăcat în veșmântul slavei țesut din Apă și din duh [Lc 3, 16] acela nimicește în Focul Lui mărăcinii păcatelor."
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 155
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Iubiților și frumoșilor, care ieșiți din apa [Botezului] așezați-vă la ospățul pe care vi l-a gătit Fiul Tatălui, Care a pus întru voi lumina Sa!"
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 155
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Copii ai Botezului, copii fără pată, v-ați îmbrăcat în foc și în duh [Lc 3, 16]. Păstrați haina pe care ați îmbracat-o în apa [Botezului]!"
Sursa: Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 155