Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Filocalia, vol. 4
Filocalia, vol. 4

"Cinstit în fața lui Dumnezeu și a oamenilor este acela care nu încearcă nimic pentru surparea dragostei."

Sfantul Talasie Libianul
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 4

"Precum lucrul lui Dumnezeu este să cârmuiască lumea, așa al sufletului este să-și cârmuiască trupul."

Sfantul Talasie Libianul
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 5

"Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri."

Sfantul Talasie Libianul
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 9

"Fiu al lui Dumnezeu este cel ce s-a făcut asemenea lui Dumnezeu, prin bunătate, înțelepciune, putere și dreptate."

Sfantul Talasie Libianul
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 18

"Ura față de aproapele este moartea sufletului. Iar aceasta o are și o face sufletul bârfitorului."

Sfantul Talasie Libianul
Tag-uri:
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 23

"Ca să înlături mândria, trebue să te rogi cu lacrimi, să nu disprețuiești pe nimeni și să primești necazurile cele fără de voie."

Sfantul Talasie Libianul
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 29

"Domnul nostru Iisus Hristos a dăruit tuturor lumina, dar cei ce nu ascultă de El se întunecă pe ei înșiși."

Sfantul Talasie Libianul
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 29
pagina 192 Biruirea patimilor

"Lăcomia pântecelui e stinsă prin înfrânare; curvia, prin dorul dumnezeesc și prin dorința bunurilor viitoare; iubirea de argint, prin compătimirea celor săraci; mânia, prin dragostea față de toți și prin bunătate; întristarea lumească, prin bucuria duhovnicească; trândăvia, prin răbdare, străruință și mulțumire către Dumnezeu; slava deșartă, prin lucrearea ascunsă a poruncilor și prin rugăciunea neîncetată întru zdrobirea inimii; mândria, prin aceea că nu judecăm și nu disprețuim pe nimeni, cum a făcut fariseul, ci ne socotim pe noi ca pe cei mai de pe urmă dintre toți."

Sfântul Ioan Damaschin
676 - 749
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 192

"Căci nici binele nu e bine, când nu se lucrează bine, ci e bine cu adevărat când nu-şi aşteaptă ca plată pentru aceasta sau aceea plăcerea de la oameni, de pildă bunul nume, sau slava de la ei, nici nu se face din lăcomie sau nedreptate. Fiindcă Dumnezeu nu caută la binele ce se face şi pare că e bine, ci la scopul pentru care se face."

Sfântul Ioan Damaschin
676 - 749
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 194

"Betia, curvia, preacurvia, furtul și cele apropiate acestora, oricât sunt de urâte la arătare celor evlavioși și celor ce fug de ele, sau le pedepsesc, nu pricinuiesc atâta durere celor ce stăruiesc în ele fără să se îndrepte, în comparație cu patimile sufletești, care sunt cu mult mai rele și mai grele ca acelea și care duc la starea dracilor și la osânda veșnică rânduită acelora pe cei stăpâniți de ele."

Sfântul Ioan Damaschin
676 - 749
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 195

"Păcatele să le ocolim cu toată puterea, fugind de ele. Căci fericit cu adevărat este cel ce caută virtutea și se îndeletnicește cu ea și cercetează cu grijă tot ce este virtute, apropiinduse prin ea de Dumnezeu și unindu-se cu El în minte."

Sfântul Ioan Damaschin
676 - 749
Tag-uri:
Sursa: Filocalia, vol. 4, Editura Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 196